Članki

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

»Bistvo projekta je sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj Lokalne akcijske skupine Posavje, njegova predelava v nove produkte, ozaveščanje prebivalcev območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja. Z novimi aktivnostmi uvajamo novo znanje izboljšanja stanja okolja,« je poudaril Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica.

Varujmo okolje z zbiranjem odpadnega jedilnega olja

Ste se kdaj vprašali, kaj lahko kot posameznica/posameznik storite za čisto in zdravo okolje? Ali veste, da odpadno jedilno olje ni samo odpadek, temveč je lahko odlična surovina, zato ni smotrno, da konča v okolju kot odpadek? Ste vedeli, da liter olja, ki konča v naravi, lahko onesnaži tudi do milijon litrov vode? Z zbiranjem in predelavo odpadnega jedilnega olja pomagamo ohranjati zdravo naravo ter prispevamo k čistemu okolju.

Iz odpadka v zeleno energijo

Odpadno jedilno olje je odpadek, ki lahko z nepravilnim ločevanjem onesnaži milijone litrov vode, a s pravilnim ločevanjem, primernim skladiščenjem in predelavo lahko postane obnovljiv vir energije- iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja (preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.